שרשרת חרדל

חרוז בצבע חרדל עטוף בכסף האורך מאפשר ליצור שתי מחרוזות
זכוכית מורנו סוגר מחרוז
אורך86-88

346
המשך רכישה